Οι Πιστοποιήσεις  μας,

ISO 9001:2015 (Quality system)
ISO 22000:2018 (Hygiene and Safety System) (HACCP)
ISO 14001:2004 (Environmental System)
ISO 45001:2018 (Safety and Health during work System)